Spring til indhold

Broagerland

Broagerlands fremtid

Broagerland har næsten alt, hvad der skal til for at mange vil leve her: stor og flot natur, masser af kultur og nærhed. Men vi har brug for at gøre noget, hvis vi vil være sikre på, at der også er attraktivt at bo og have sit arbejde her i fremtiden.

Vi har behov for at vise et lokalsamfund frem præget af dynamik og livskraft. Det er vi en kreds af folk, som har taget op som en udfordring og her præsenteres vores forslag – Broagerland 3.0 – nye bo- og arbejdsfællesskaber.

Måske er du selv en af de nye beboere eller brugere i et bo- og arbejdsfællesskab?

Broagerland 3.0 – nye bo- og arbejdsfællesskaber

Vi har kigget i krystalkuglen og taget pejling af de nye strømninger blandt yngre generationer men også set på os selv og vores behov fremover. På den baggrund mener vi, at Broagerland skal sætte sig på landkortet som det sted, hvor vi går sammen om at indrette og drive nye bo- og arbejdsfællesskaber.

Det kan være mange steder på Broagerland og fællesskaberne kan være meget forskellige. De fleste kender til bofællesskaber for seniorer. Vi lægger vægt på, at fællesskaber skal være for alle generationer og for både tilflyttere og os lokale, der har brug for nye rammer, og at de skal basere sig på lejemål.

Fællesskaberne skal rumme boliger men desuden rammer for nye erhverv og muligheder for at beboere og udefrakommende kan have deres arbejde i miljøet. Samtidigt skal de have fælles faciliteter og være åbne for brugere fra det omgivende samfund. Nogle kan ydermere tilbyde faciliteter til de mange gæster på f.eks. Gendarmstien. Der skal være liv hele døgnet og hele året.

Bo- og arbejdsfællesskaber skal indrettes i bygninger rundt om på Broagerland, f.eks. nedlagte landbrugsejendomme eller store villaer!

For os er det nærliggende at omdanne eksisterende bygninger og omkringliggende arealer og indrette dem til nye bo- og arbejdsfællesskaber. Det kunne være i Broager by såvel som på resten af Broagerland.

Vi ser en kæde af nye, forskellige fællesskaber blive etableret, men skal selvfølgelig starte med et, der kan danne eksempel. Hvert fællesskab kan i øvrigt farves af de mennesker, der flytter ind i dem.

Til en start er det nok mest oplagt at omdanne en nedlagt landbrugsejendom. Det har en gruppe af folk, der gerne vil bo og arbejde i et sådant fællesskab lavet et forslag til. De kalder det for ’Mødestedet’. Det er et tænkt eksempel men ikke langt fra virkelighedens verden.

Broagerlands befolkning står bag

Vi borgere og erhvervsdrivende på Broagerland skal skabe fundamentet for de nye bo- og arbejdsfællesskaber. Det skal ske ved, at vi slutter os sammen og først danner en forening.

Foreningen skal gribe de bolde, der allerede er givet op. Den første store opgave bliver at forberede den erhvervsdrivende fond, der skal til for at eje og drive bo- og arbejdsfællesskaberne på fællesskabets vegne. Når fonden er etableret fortsætter foreningen som et støtteforum.

På fællesskabets vegne er det altså fonden, der skal opkøbe, indrette og drive de nye bo- og arbejdsfællesskaber.

At det netop er fællesskabet, der står bag, betyder også, at ingen skal kunne tjene på fællesskaberne. Fonden skal reinvestere overskydende midler i bo- og arbejdsfællesskaberne.

Hvert bo- og arbejdsfællesskab skal have sin egen daglige ledelse, som f.eks. tager initiativer til og koordinerer fælles gøremål på stedet.

Du skal være med!

Kommende arrangementer

Vi inviterer til to digitale møder. Den 22. april skal vi holde et stort møde om idegrundlaget for nye bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland. Den 1. juni går vi videre og holder den stiftende generalforsamling for foreningen. Alle inviteres til at deltage og give deres besyv med.

Bestyrelsen for den nye forening skal bestå af borgere og erhvervsdrivende, der kan kæmpe for sagen og tiltrække de ressourcer, som skal til. Tænk allerede nu på hvem der kunne være kandidater. Dit bidrag kan under alle omstændigheder være at blive medlem.

Nu skal vi videre

Inden sommeren 2021 skal den nye forening stiftes, så den kan komme rigtigt i gang med sit arbejde efter sommerferien. Vi vil holde et til to digitale møder om forslaget til nye bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland og en stiftende generalforsamling for den nye forening.

Bestyrelsen for den nye forening skal bestå af et flertal af lokale borger og erhvervsdrivende, der kan kæmpe for sagen. Tænk allerede nu på hvem der kunne være kandidater. Dit bidrag kan være at blive medlem.

Der kommer mere – hold øje

På hjemmesiden Broagerland.dk vil der løbende blive lagt nyheder op. Her vil forslaget til vedtægter for den nye forening og de organisatoriske spørgsmål på længere sigt fremgå.

Vi skriver også jævnligt på Facebook-siden Broagerland 3.0.

Arbejdet med Broagerland 3.0 hidtil

Siden 2019 er der foregået en masse. Her er nogle af højdepunkterne: Stort opstartsmøde i Skelde, flere store arbejdsmøder med mange deltagere på Broagerhus og på Iller Slot, udarbejdelse af idematerialer, herunder et eksempelprojekt kaldt ’Mødestedet’. Hjemmesiden Broagerland.dk med menuen Broagerland

3.0 er også en del af projektet. På hjemmesiden kan du læse om de forskellige aktiviteter hidtil og finde de forskellige materialer.

De næste skridt i Broagerland 3.0

Efter sommerferien 2021 skal den kommende forening tage fat om at forberede den erhvervsdrivende fond. F.eks. skal der rejses mindst kr. 300.000 som grundlag for fonden. Mange flere midler skal der til derefter, når den erhvervsdrivende fond skal købe og indrette et bo- og arbejdsfællesskab.

Vores forestilling er, at den erhvervsdrivende fondsbestyrelse er klar til at realisere det første bo- og arbejdsfællesskab i 2022.

Foreningen vil fortsat eksistere som idé- og støtteforum.

Hvem er vi?

Siden 2019 har de fem landsbylaug og Broager Udviklingsforum på Broagerland i et samarbejde med en ekspert fra Københavns Universitet arbejdet med spørgsmålet om, hvad der skal til for at fremtidssikre et levende Broagerland. Sønderborg Kommune har understøttet processen ved at låne en medarbejder ud i et antal timer. Men rigtig mange borgere har undervejs været med til at modne ideen og træffe forberedelser ved forskellige arrangementer frem til nu.

 

Foto – Pato Soto

Del på Facebook

Velkomstfolder

Test