Spring til indhold

Broagerland

Det lykkedes, nu er Foreningen Broagerland 3.0 en realitet

Så blev flere års arbejde kronet med stiftelsen af Foreningen Broagerland 3.0.
Det var dejligt at opleve så stor interesse for den stiftende generalforsamling på Broagerhus i aftes den 22.9. hvor foreningen stiftet.
Billedet viser bestyrelsen bortset fra Inge Olsen, som var forhindret i at deltage, men som skriftligt havde gjort opmærksom på interesse i at træde ind i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen består af 2 personer udpeget af landsbylaugene på Broagerland og Udviklingsforum, det blev:
• Christel Leiendecker (2 år)
• Ingebeth Clausen (1 år)
Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter faldt valget på:
• Jørn Müller (valgt for 2 år)
• Henrik Brag (valgt for 1 år)
• Inge Olsen (valgt for 2 år)
• Robert Bech, suppleant
• Anders Brandt, suppleant
Som revisor og revisor suppleant blev følgende valgt:
• Erik Krogh
• Roy Hansen, revisor suppleant
Billedet viser fra venstre til højre:
Jørn Müller, Henrik Brag, Christel Leiendecker, Ingebeth Clausen, Robert Bech og Anders Brandt …. som nu er klar til at arbejde for at få projektet realiseret.
Kan være et billede af 5 personer, folk, der står og udendørs
Del på Facebook

Velkomstfolder

Test