Spring til indhold

Broagerland

Resumé fra eventen om de nye bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland

 

Resumé fra eventen om de nye bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland

 

Den 29. august var en gruppe af personer med interesse i nye bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland samlet på Iller Slot.

 

Program for dagen

10:00 – 10:30 Kaffe m.v., velkomst, præsentation

10:30 – 11:00 Baggrunden og visionen for et Broagerland 3.0 med nye bo- og
arbejdsfællesskaber, status

11:30 –12:30 Første skitse til et bo- og arbejdsfællesskab, ideer om andre steder
– drøftelser

12:30 – 13:15 Frokost med egnsspecialiteter

13:15 – 15:30 Guidet tur i bus rundt på Broagerland (forskellige mulige steder for bo- og
arbejdsfællesskaber samt attraktioner)

15:30 – 16:00 Kaffe m.v.

16:00 – 17:30 Workshops om kommende bo- og arbejdsfællesskaber

17:45 – 18:30 Afrunding, opsamling, de næste skridt

Herefter afsluttes med en middag med egnsspecialiteter

—o0o—

Stemningen var intens og de indledende indlæg blev fulgt med stor interesse. Hanne Tanvig fortalte om baggrunden og visionerne, og Henrik Brag orienterede om de indledende skitser til mulige bo- og arbejdsfællesskaber.

Eftermiddagens tur rundt på Broagerland bragte os bl.a. forbi flere af de ejendomme og huse, som arbejdsgruppen overvejede som potentielle muligheder for fremtidige bo- og arbejdsfællesskaber. Turen gik også omkring områdets seværdigheder, ligesom der blev stiftet bekendtskab med Gendarmstien, som snor sig langs kysten omkring Broagerland og kendt som Danmarks første Europæisk kvalitets vandrevej, Vi så mange små landsbyer, hørte om de lokale fællesskaber, så sommerhusområder og ikke mindst den smukke, alsidige natur.

Efter rundturen var der workshops med hovedspørgsmålet:Hvad skal et bo- og arbejdsfællesskab rumme og kunne, for at du vil bo/arbejde/være en del af det?”

Her var der energi i luften og intens aktivitet. Deltagerne var på forskellig vis meget interesserede i projektet, havde gode ideer og var villige til at yde en indsats for at få realiseret planerne.

Konklusionen fra den gode dag

Arbejdet med forberedelser og etablering af det første bo- og arbejdsfællesskab skal speedes op, og der skal udarbejdes et forprojekt. Forprojektet skal gerne kunne præsenteres for borgerne på Broagerland og for alle interesserede i øvrigt i starten af det nye år.

En projektgruppe er efterfølgende etableret, hvor en række af deltagerne fra mødet har sluttet sig til, foruden flere af de aktive fra tidligere. Gruppen er udstyret med et kommissorium og to projektledere.

—o0o—

Det bliver godt! Er du interesseret i at vide mere og måske også være med i arbejdet, kan du henvende dig til Ingebeth Clausen på mailadr. clausen1818@gmail.com

 

 

 

Del på Facebook

Velkomstfolder

Test