Spring til indhold

Broagerland

Vi tager skeen i egen hånd under mottoet: en landsby i landsbyen

-Vi har virkelig brug for at mødes igen i den kreds af aktive, som var tilmeldt det dagsprogram i marts, som coronaen og forsamlingsforbuddet hindrede os i at gennemføre, oplyser Hanne Tanvig.

I første omgang sker det ved et webmøde den 18. juni, hvor vi lige får hilst på hinanden igen og får drøftet praktik og indhold for et webinar, altså et virtuelt møde efter sommerferien.

Coronaen sendte projektarbejdet på Broagerland 3.0 på pause mødemæssigt. Men tiden er udnyttet til nye markedsførings aktiviteter.

Den 20. august kl. 19.30 bliver nemlig alle interesserede på Broagerland og alle interesserede i landsbyudvikling i hele kommunen inviteret til møde virtuelt, så man fra egen bolig kan deltage i mødet og få inspiration udefra til nye og mere grænseoverskridende landsbyaktiviteter – med ideer og erfaringer fra årets landsby.

Vi håber, at denne inspiration får flere på Broagerland til at slutte op og deltage, når vi den 29. august inviterer alle interesserede til at drøfte udviklingen af nye bo- og arbejdsffællesskaber på Broagerland. Da afvikles det arrangement, som desværre måtte aflyses i marts. Der kommer nærmere oplysninger om programmer, og hvordan du kan deltage, fortæller projektlederen.

Projektet har opnået tilskud fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje og støtte fra Sønderborg Kommune som pilotprojekt “Frilandsby”.

Del på Facebook

Velkomstfolder

Test