Spring til indhold

Broagerland

Visionsmøde

Hvordan går udviklingen, hvis vi ikke selv gør noget!

24-04-2021

Ordstyrer Kristian Pallesen og projektleder Ingebeth Clausen.
Prognoserne fortæller, at det går tilbage med indbyggertallet på Broagerland de kommende år. Denne trussel er nok til, at nogen må gøre noget for at modvirke fraflytning og øge tiltrækningskraften.

Det var en vigtig konklusion på online-mødet om at gøre Broagerland mere attraktiv som et sted at bo og arbejde. Midlet er nye bo- og arbejdsfællesskaber på tværs af brancher.

Det mener i hvert fald styregruppen – og en række af deltagerne i debatten om Broagerland 3.0. Og køreplanen er klar.

Der skal den 1. juni oprettes en forening, som har power til at indsamle de 300.000 kr., der skal til for at etablere en erhvervsdrivende fond. Altså hvis frivillige kræfter melder sig. Fonden skal også udvælge en lokalitet, udarbejde tegninger til indretning og skaffe kapital til køb og evt. ombygninger/tilbygninger, så det første bo- og arbejdsfællesskab kan etableres på Broagerland. Dem der flytter ind i fællesskabet, bor til leje.

OPDATERING: Med regeringens udmelding 4. maj om forsamlingsforbud er det ikke muligt at gennemføre den stiftende generalforsamling som et fysisk møde den 1.juni. Derfor er mødet udsat til september.)

I næste uge lægges formentlig sidste hånd på et forslag til vedtægter for foreningen. I maj vil Broager Udviklingsforum og landsbylaugene på Broagerland få til opgave at udpege 1-2 lokale til at indtræde i bestyrelsen. Resten af bestyrelsen vælges på mødet den 1. juni. Og allerede nu hører Ingebeth Clausen gerne fra interesserede. Ring 2346 1523.

Udfordringerne

På online-mødet ridsede Ingebeth Clausen udfordringerne op:

Broagerland skal udvikle sig og ikke slumre hen. Tendensen viser, at der hænger mørke skyer i horisonten.

Vi skal tiltrække nye folk og kræfter, og vi skal sikre, at vi også selv vil kunne få en god fremtid her.

Vi skal have flere yngre og børnefamilier til at flytte til, have gode tilbud til os seniorer, have spændende nye arbejdspladser osv. Det vil alt sammen være med til at sikre vores skole, forretninger og alle de funktioner, som vi har behov for i hverdagen.

Modellen for fællesskaber

Vi skal etablere de fysiske rammer for nye fællesskaber og stå for driften, hvor der både er fokus på det at bo, det at have arbejdsfaciliteter, at have fælles funktioner og mødesteder – for både indflyttere og alle andre på Broagerland. Lejevilkår bliver omdrejningspunktet, hvor selve ejerskabet er vores – altså Broagerlands befolkning.

Vi taler om tilbud til alle generationer og typer af husstande – og om forskellige fysiske rammer rundt om på Broagerland.

Umiddelbart er det mest nærliggende at købe og indrette en nedlagt landbrugsejendom til et nyt bo- og arbejdsfællesskab. Her kan der både indrettes i de eksisterende bygninger – f.eks. fælles funktioner (cafe, kultur, fitness, møderum osv.), arbejdsfaciliteter for småerhverv (så hjemmearbejdspladsen kan mødes med andre), og bygges nyt (moderne boliger, tiny houses osv.) og jorden kan bruges til fælles haver, klappedyr osv.

En gruppe har arbejdet med en ide om, hvordan de kunne forestille sig det – bare som ideoplæg – Mødestedet.

Men der er mange andre muligheder. Tænk f.eks. på omdannelse af store villaer i Broager by, hvor der kunne indrettes miljø til f.eks. unge og ældre og arbejdsstationer til ’hjemmearbejdende’ i Broager?

Eller på omdannelse af en ældre institutions- eller erhvervsbygning til et kreativ ramme for kunstnerfællesskaber. Eller på opkøb og indretning af et landbrugsareal til en ny landsbyfælled, hvor man kan være sammen om at dyrke og høste …

Der er ingen grænser, og det kan foregå overalt på Broagerland.

Corona-tiden har vist det

Vi har så meget at byde på, alt det som tiltrækker de yngre generationer i disse år og jo også er det, som vi selv sætter stor pris på:

Mange flytter væk fra de store byer nu, fordi de søger et hverdagsliv, der har smuk natur, kultur, historie, landsbyfællesskaber osv. Væk fra storbyens stress og ud i frisk luft, mulighed for jord under neglene og til en overskuelig hverdag.

IT gør netop, at det også er blevet foreneligt at have sit arbejde med sig derhen, hvor man flytter til, eller at der kan skabes helt nye erhverv på stedet.

Det sker rigtig mange steder uden for de store byer nu. Corona-tiden har ikke mindst understreget, at det er muligt og for mange tilmed en stor fordel at kunne arbejde tæt på eller hjemme i dagligstuen.

Fotos: Patricio Soto

Del på Facebook

Velkomstfolder

Test